Imaginarium Realisarium

Imaginarium Realisarium er et årsmøde for Makvärket den 4. November 2023, hvor vi vil drømme om og planlægge en masse gode aktiviteter og projekter til det kommende år.

Særligt vigtigt i år er der om formiddagen formelle punkter, hvor den nuværende situation på Makvärket gennemgås. Der er både økonomiske og strukturmæssige udfordringer.

Efter frokost vil der blandt andet kunne arbejdes med løsninger på de udfordringer og på de planer folk har for året og vi vil forsøge at gøre det overskueligt med gode oversigter på PlanlægningsPladen og med bidrag til et fælles sammenskudsZine for dagen (og året).

Kom og giv en hånd med at gøre Makvärket mere fantastisk!

Tilmeld dig på imaginariumrealisarium@gmail.com så vi kan glæde os til at se dig og ved hvor meget mad vi skal lave.