Ceremony for David François

(Se dansk tekst nedenfor)
Sunday the 21st of October at 14.00 we gather to remember and say goodbye to our friend and co-activist David Francois. We invite friends and acquaintances of Francois to come by Makvärket and share the afternoon in memory of a unique person who is missed by many.

We meet at 14.00. Makvärket will provide tea and coffee, and in addition people are invited to bring something sweet or a snack for a common table. At 15.00 we will do a ceremony at the horse field to say goodbye to Francois. Afterwards people are welcome to hang out for a few hours to talk, remember or say goodbye in another way. Among other things, there will be the possibility to paint stones for a small Francois memorial – so please bring some smooth stones if you got some.

Love Makvärket

/////
Søndag den 21. oktober kl. 14.00 samles vi for at mindes og sige farvel til vores ven og med-aktivist David Francois. Vi inviterer venner og bekendte af Francois til at komme til Makvärket og dele eftermiddagen i mindet om et unikt menneske som er savnet iblandt mange.

Vi mødes kl. 14.00. Makvärket sørger for the og kaffe og derudover håber vi at alle vil medbringe noget sødt eller en snack til et fælles bord. Kl. 15.00 vil vi på hestefolden lave en ceremoni for sammen at sige farvel til Francois. Herefter er folk velkommen til at blive hængende nogle timer og snakke, mindes eller tage afsked på anden vis. Bl.a. er der mulighed for at male sten til et mindested for Francois – så medbring gerne nogle små glatte sten.

Kærlige hilsner Makvärket