Ingen fællesspisning i juli/No folkkitchen in July

Der vil ikke være fællesspisning på Makvärket i juli, da fællesområdet vil blive brugt til andre aktiviteter. Vi håber i stedet at se jer, den første fredag i august.

There won’t be a folkkitchen at Makvärket in July, since the common areas are in use for other activities. We hope to see you the first Friday in August.