De/Construction Festival March 18 – 27 March

rød spray version af makvärket ver  5

Kultur- og miljøkollektivet Makvärket har en lang og sprudlende tradition for byggefestivaler – og nu er det ved at være tid igen!

I påskeferien 2016, 18. – 27. marts, holder vi De/construction Festival. Festivallen skal forberede sommerens store event. Til sommer har 30 tyske navere nemlig valgt at gæste Makvärket med deres Soli-Baustelle (solidariske byggeplads). Med hjælp fra naver-kollektivet, skal der bygges en lang lysende, varm og med tiden grøn, glaskorridor mellem de to fabriksbygninger. Den skal beskytte bygningerne mod vejr og vind og forbinde fabrikken.

I påsken skal vi slæbe, larme, grine, nedrive og sortere – for at gøre klar til glasgangsbyggeriet. Vi skal, sammen med en gruppe af naverne, nedrive de gamle udtjente tage og mure mellem bygningerne og så selvfølgelig sortere det hele, for at se hvad der kan genbruges. Vi skal lave mad til hinanden og måske bruge nogle af aftenerne på at dele erfaringer, viden, historier og kunstneriske indslag.

Vil du være med?

  • Tilmeld dig på info@makvaerket.org og fortæl hvilke dage du regner med at være der
  •  Max plads til 40 deltagere
  • Det koster 30 kr. pr. dag, som dækker udgifter til mad
  • Husk varmt og praktisk tøj, lommelygte, soveting og penge til baren

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Culture and environment collective Makvärket has a long and glittering history of construction festivals, and such a time will soon be upon us again!

The 2016 Easter break (18th-27th March) will become a De/construction Festival. The festival will help prepare for the summer’s big event, as this year 30 travelling German craftspeople have chosen Makvärket as their Soli-Baustelle (solidarity building site). With help from their collective, a long, bright, warm and – in time – green glass corridor will be built between the two factory buildings to protect them against the elements and join the factory together.

Over Easter we’ll haul, demolish, sort, laugh and make noise to get ready for the building of the glass corridor. We will, together with a group of craftspeople, tear down the old roofs and walls between the buildings, of course sorting everything to see what can be reused. We’ll have fun together, make food for each other and perhaps spend some of the nights sharing experiences, knowledge, stories and art.

Want to take part?

  • Sign up at info@makvaerket.org and tell us which days you count on being here
  • Max. space for 40 participants
  • It costs 30kr per day, which covers expenses for food etc.
  • Bring warm, practical clothes, a flashlight, sleeping equipment, and money for the bar