Newsletter/ Nyhedsbrev

It’s time to present Makvärket’s first newsletter:

Makvärket’s Newsletter Vol 1 01-2016 (in English)

We hope you enjoy the read!

Det er tid til at præsentere Makvärkets første nyhedsbrev:

Makvärkets Nyhedsbrev No 1 01-2016 (på dansk)

Vi håber det bliver en fornøjelig læseoplevelse!