My Cuntry – performance and artist talk

Look below for english text//

CuntsCollective vil afslutte deres 10 dages residency på Makværket med en open showing af deres forestilling  MY CUNTRY den 13. marts kl. 19.00-20.30. Efter forestillingen vil baren åbne for en stund, og der være en halv times artist talk, hvor der kan blive stilt spørgsmål til forestillingen og kunstnerne. Forestillingen er på engelsk.

MY CUNTRY afsøger urban ensomhed og queer-identitet i en rejse tilbage til det, de kaldte hjem. I et fællesskab af rodløshed og frygt for det, de er rejst fra, genbesøger og sammenfiltrer de deres forliste rodnet i en æstetisk verden. I en overflod af performative udtryk, som klassisk dans, butoh, fysisk teater og haute couture, udfordrer de deres hjemlige hierarkier og normer, vender dem på vrangen og spørger, om det, de er vokset op i, kan kaldes hjem.

CuntsCollective er et punk/queer feministisk kunstkollektiv bestående af et internationalt LGBTQ+ cast fra Danmark, Norge, Frankrig, England og Brasilien, som arbejder i et multidisciplinært felt med identitet, fremmedgørelse, seksualitet og køn.

For voksne og børn fra 14 år og opad.

Entré: Betal hvad du kan mellem 50-100 kroner.
Hvis du ikke har mulighed for at betale indgang, kan du i stedet bidrage ved at være frivillig på selve aftenen – send en mail til makvaerketbooking@gmail.com hvis du er interesseret i dette.

Performere: Paige Rezmorah, Daniel Paiva De Miranda, Karoline Clasen Holland og Anders Tougaard
Instruktør: Tone Haldrup Lorenzen
Musiker: Alexis Daumerie
Foto: Maite Haddad

Forestillingen vil blive spillet på Det Kongelige Teater d. 15 Marts under Det Frie Felts Festival.

///
CuntsCollective will finish their 10-day residency at Makvärket with an open showing of their performance MY CUNTRY the 13th of March from 19.00-20.30. After the performance the bar will open and there will be an 30-minutes artist talk, where questions can be asked about the performance and the artists. The performance is in English.

MY CUNTRY explores urban loneliness and queer identity in a journey back to what they called home. In a community of rootlessness and fear of what they have left behind, they re-visit and entangle their lost root system in an aesthetic world. In an abundance of performative expressions, such as classical dance, butoh, physical theater and haute couture, they challenge their domestic hierarchies and norms, turn them around and ask if what they have grown up in can be called home

CuntsCollective is a punk / queer feminist art collective consisting of an international LGBTQ + cast from Denmark, Norway, France, England and Brazil, working in a multidisciplinary field with identity, alienation, sexuality and gender.

For adults and kids above 14 years

Admission: Sliding scale 50-100 kr.
If you cannot afford admission you can instead contribute as a volunteer – please write us an e-mail makvaerketbooking@gmail.com in that case.

CREDITS:
Performers: Paige Rezmorah, Daniel Paiva De Miranda, Karoline Clasen Holland and Anders Tougaard
Director: Tone Haldrup Lorenzen
Musician/Composer: Diego Garcia, Alexis Daumerie, Estudio Sobradinho
Foto: Maite Haddad