Folkekøkken + arbejdsdag feat. skrive- og julegaveworkshops

mak-by-night

///Look below for english translation

Fredag d. 2/12 kl. 19.00 slår Makvärket dørene op til en hyggelig aften med masser af dejlig mad på folkekøkken vis. Vi slår ligeledes lugerne op for baren hvor øl, vin, sodavand og æblemost kan smages. Vi glæder os til at se jer. Donation for mad: 30-50 kr.

Du er meget velkommen til at komme og hjælpe med at lave mad, i så fald skal du dukke op et par timer før. Du er også velkommen til at overnatte – medbring sovepose.

Lørdag d. 3/12 forsætter vi den nyopstartede tradition for hver anden måned at holde en aktivitets/arbejdsdag, som alle nye og gamle venner samt andre nysgerrige kan tage del i. Det gør vi bl.a. for at gøre det endnu lettere for endnu flere at være en del af vores dejlige sted og fælleskab Makvärket. Og for at have nogle sjove, inspirerende, brugbare og Makvärk-ind-og-udviklende ting at mødes og lave sammen.

Denne lørdag vil vi varme cirkussalen op og lave to hyggelige arbejdsstationer:
1) Julegaveværksted.- vi laver gamle ting om til lækre julegaver. Mere info kommer.

2) Skrive værksted – vi laver Makvärkets december nyhedsbrev
Med ord og billeder/tegninger vil vi beskrive, hvad der er sket på Makvärket inden for de sidste par måneder, og hvad der kommer til at ske. Vi inviterer jer alle til at komme og være med til at skrive nyhedsbrevet på både dansk og engelsk og derved bidrage til at dele information og ideer. Nye ansigter er også meget velkomne.

Medbring gerne: computer, tegnegrej, kamera og meld også gerne din ankomst til francoiscamera@gmail.com

Her er et link til det tidligere nyhedsbrev: :
https://makvaerket.files.wordpress.com/2016/01/makvrkets-nyhedsbrev-no-1-01-2016.pdf

Arbejdsdagen holdes fra kl 10.00 til 18.00 og derefter vil vi nok lave noget mad sammen. Vi mødes kl. 10.00, drikker en kop the eller kaffe sammen, og så går vi ellers i gang med dagens opgaver.

///
Friday the 2nd of December at 19.00, Makvärket will open its doors for a cozy evening with lots of delicious food made people’s kitchen style. The bar will also be open, serving beer, wine, sodas and apple juice. We look very much forward to seeing you all. Donation for food: 30-50 dkr.

If you feel like helping making the food just show up a couple of hours before. You are also welcome to sleep over – just bring a sleepingback.

Saturday the 3rd of December we will continue the new tradition, which consist of having an activity/working day every second month, in which all new friends, old friends and other curious people can take part. We’re doing this to make it even easier for even more people to be a part of our lovely place and community Makvärket, and to have some fun, inspiring, useful and Makvärket-developing things to meet up and do together.

This Saturday we will heat up the circus hall and make two cosy workstations:
1) Christmas present workshop – we make old stuff into nice presents. More info will come

2) Writing Workshop: Makvarket’s December Newsletter
We will work with words and pictures/drawings to describe what has happened and what will at Makvärket within the last months. We invite you all to come and be part of writing the newsletter in both Danish and English thereby helping spread information and ideas. New faces are very welcome to.

Please bring if possible: computer, drawing gear and camera, and please send an email to francoiscamera@gmail.com if you feel like joining.

Here is a link to the previous newsletter:
https://makvaerket.files.wordpress.com/2016/01/makvc3a4rkets-newsletter-vol-1-01-2016.pdf

The workday will be from 10am til 6pm. We’ll meet at 10am, drink a cup of tea or coffee together and then get started on the day’s activities.