Arbejdsgrupper

English translation

Der er meget der skal gøres for at holde Makvärket godt igang og meget af det arbejde organiseres af frivillige i forskellige arbejdsgrupper.

Nogle af de nuværende grupper (per November 2023) er:

 • Bestyrelsen
  Vi bestyrer den administrative del af Makvärket. (makvaerketinfo@gmail.com)

 • DriftsGruppen
  Vi arbejder på en fungerende daglig drift af Makvärket. (makvaerketdrift@gmail.com)

 • BookingGruppen
  Vi kommunikerer og laver aftaler med folk der ønsker at leje eller bruge Makvärket, og sørger for at der er nogen på værtsrollen (gøre rummene klar og introducere til stedet)
  (makvaerketbooking@gmail.com)

 • ØkonomiGruppen
  Vi fører regnskabet, holder overblik over økonomien og styr på Makvärkets bankkonti, kommunikerer med andre grupper om indtægter og udgifter. Derudover præsenterer vi årsregnskabet og hjælper med at skaffe flere medlemmer samt lægger strategier og planer for hvordan Makvärkets økonomi bliver bæredygtig.
  (makregnskab@gmail.com)

  Skriv til Bestyrelsen eller DriftsGruppen hvis du vil i kontakt med folk fra de resterende grupper

 • Event
  Vi arbejder for at der kommer teater, koncerter, filmfremvisninger, fester og andre events på Makvärket.

 • Fundraising
  Vi er nogen der har erfaring med at søge midler. Og nogle gange afsøger vi mulighederne for at søge midler og laver ansøgninger.

 • Madvärk
  Vi er en gruppe, der deler en begejstring for råvarer, smage, grønsager og festlige anretninger, der ikke altid bliver til noget. Så vi planlægger menúer, køber ind til og laver mad til at folk i lokalområdet kan komme til spisning og hygge. Derudover sørger vi for at der bliver gjort rent i køkkenet bagefter.

 • TirsdagsCafé
  Vi afholder cafeer på Makvärket hver anden tirsdag fra 16-19. Der er mulighed for spil, krea, kaffe, te eller bare hænge ud i hyggeligt selskab og 17.30 spiser vi en lækker suppe sammen!

 • Movement
  Vi planlægger og står for byggeriet af et opvarmet bevægelsesrum over cafeen og køkkenet og tilhørende bade. Vi er to ansat og nogle gode frivillige kræfter.

 • KommunikationsGruppen
  Vi vil forsøge at få kommunikationen til at glide bedre rundt internt og eksternt. 

 • Regenerativ Gruppe
  Vi søger at skabe flere møder, events og aktiviteter der kan møde nogle af de behov og ønsker der findes lokalt omkring Makvärket. Fokus er på miljøbeskyttelse, kulturel skabelse, meningsfuld læring og livgivende udvikling.

 • MakineRedaktionen
  Vi laver et sammenskuds nyhedsZine for Makvärket.
  (legestyre@gmail.com)

 • Spildevandsgruppen
  Vi arbejder på, at vi får en god spildevandsløsning.

 • BarGruppen
  Vi arbejder for at få en fungerende bar. (Indkøb, organisering og afholdelse af bar)

 • CirkusMakvärk
  Vi holder åbne træningsdage hvor man kan komme og lære cirkusfærdigheder.

 • IT
  Vi sørger for at hjemmesiden fungerer.

 • Artspace
  Vi arbejder på at der kommer et atelier på Makvärket.

 • Freeshop
  Vi fikser, ordner og systematiserer freeshoppen

 • LegePlads
  Vi arbejder for at der kommer nogle gode legepladsfaciliteter.